Maturita – o čem vlastně vypovídá?

Maturita, jinými slovy zkouška dospělosti, jak se jí často přezdívá, je důležitým milníkem v životě většiny z nás. V dnešním světě je člověk bez maturity brán jako někdo méněcenný, nedůležitý, pro společnost nepoužitelný. Toto je samozřejmě zjednodušující a naprosto nesmyslný pohled na věc, bohužel čím dál tím více rozšířený.
první třída
V dnešní době se lidé navzájem skutečně hodnotí podle dosaženého vzdělání. V podstatě platí – čím vyššího vzdělání člověk dosáhne, tím vyšší je jeho inteligence, což je v mnoha případech možná pravda, ale určitě ne ve všech.
Co člověk, kterého studium nenaplňuje, naopak jím spíše trpí. Jistě, naučil by se, kdyby musel, ale proč by měl dělat něco, co jej nebaví, když může být namísto toho skvělým řezbářem, umělcem, zedníkem atp. Můžeme tohoto člověka předem označkovat? Jako nevzdělaného určitě ano, neboť studiu příliš neobětoval, ale jako hloupého rozhodně ne!

Je maturita opravdu tak důležitá? Odpověď je ano, rozhodně je, hned z několika důvodů:
1.       Uplatnění – bez maturity se člověk v této době horko těžko někde prosadí. Jedná se o základní stupeň vzdělání, proto není divu, že obory s ukončením bez maturity postupně mizí.
2.       Společnost – jak jsem již nastínila v předchozích odstavcích, je přirozeně dáno, že člověk s vyšším vzděláním má i vyšší postavení ve společnosti. To, že jiný člověk, který vzdělání tak vysoké nemá, může být daleko zručnější a zkušenější, případně i chytřejší se v potaz vůbec nebere.
3.       Vzdělanost – samozřejmě na nutnosti mít maturitu něco bude, těžko byste svěřili plány na stavbu domu člověku s pouhým základním vzděláním, byť by mohl být sebelepším zedníkem. Pokud ovšem člověku stačí být tím zedníkem z dolních řad, jak se říká, a naplňuje ho to, proč ne, vždyť maturita je vlastně jenom papír.
počítání školáka
Maturita je důležitá, a troufám si říci, že dnes už pomalu nedostačující, ve všech aspektech života. Je třeba ale také brát v úvahu, že ne všichni studovat chtějí a není třeba je za to odsuzovat.

© 2024 Eosbn All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.