Vznik a šíření islámu

Islám je jedním z nejrozšířenějších náboženství na světě. Jeho vliv na život obyvatel je značný. Stejně jako u jiných směrů ovlivňuje každodenní život lidí, jejich způsob myšlení, nazírání na svět jako takový. Proto je samozřejmě nejdůležitějším determinantem kultury těch států, jež jej vyznávají. Kde a kdy se poprvé objevil?
minaret dome
Místem vzniku je Arabský poloostrov. Není divu, vždyť oblast Blízkého východu je „rodištěm“ i dalších velkých směrů – křesťanství a judaismu. Rané fáze rozvoje jsou spjaty s prorokem Mohammedem. Jedná se o skutečně žijící postavu dějin. Narodil se ve městě Mekka kolem roku 571 našeho letopočtu. Potomek obchodníka pocházel ze zámožných poměrů. Podle koránu měl první duchovní zjevení v roce 610. Od tohoto roku začal formovat své učení. Po asi třech letech jej chtěl předat lidu, nicméně v Mekce se mu dostalo odmítnutí. Přestože měl již dostatek stoupenců, místní elity jej považovaly za riziko pro systém, a tak byl pronásledován.
Tento útlak vyvrcholil v roce 622, kdy byl vyhnán do Medíny. Tato událost je označována jako Hidžra. V Medíně posiloval svou pozici a roku 630 se rozhodl vrátit do Mekky, nejprve jako poutník. Po sporech, které neumožnily vykonat tuto poklidnou pouť, seskupil kolem sebe ohromnou vojenskou sílu. S desetitisícovou armádou stoupenců vytáhl. Obránci se vzdali bez boje. Islám se tak stal legitimním náboženstvím.
Tímto činem si v Arábii získal silnou pozici. Díky tomu se mu většina oblasti podrobila a konvertovala. Roku 632 umírá.
islámská náboženství
Tento letopočet se stal okamžikem islámské expanze. Vojensky si během asi 300 let podrobili rozsáhlá území severní Afriky a dokonce Pyrenejského poloostrova. Zároveň ovládli blízký východ a značnou část perské Asie. Šíření islámu válečnou cestou je označovánu jako Džihád – boj proti nevěřícím. Na dobytých územích byli obyvatelé nuceni konvertovat, emigrovat či přijmout ekonomické sankce. Ve středověku se muslimové dostali do jihovýchodní Evropy. Osmanská říše se zde držela až do první světové války.
V současnosti tvoří muslimové značné části populace západoevropských měst. Může za to především migrační vlny z Afriky v sedmdesátých letech a nyní. Komunity se také vyznačují značným populačním přírůstkem. Díky tomu existují ve Francii či Velké Británii oblasti, kde již tvoří většinu.
 

Www bohatství

© 2024 Eosbn All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.