Kdy je dobré využít zástavní právo k nemovitosti

V dnešní době není situace na trhu nemovitostí příliš příznivá. Jejich ceny rostou raketovým tempem a mnoho lidí má tak problém získat vlastní dům. Avšak má to i svou světlou stránku. Pokud totiž chceme dát svůj dům v zástavu, má mnohem vyšší hodnotu, než by měl za jiných podmínek.

Ovšem zde je třeba říci, že zdaleka ne každý, kdo nějaký dům vlastní, má zástavní právo k nemovitosti. To je totiž vázáno na mnohem více věcí, než je pouze vlastnictví. Jsou zde i další podmínky, které je potřeba splnit.

V první řadě je to fakt, že daný člověk musí být výlučným vlastníkem. Pokud jich je více, je nutný souhlas všech. Není ani možné, aby ona osoba zastavila pouze tu část, kterou mohou disponovat. V případě totiž, že propadne, by to mohlo vést k vážným problémům.

dávání nemovitosti v zástavu

Dále nesmí být onen dům či pozemek zatížený hypotékou či exekucí. V takovém případě totiž na ni má právo i společnost, která hypotéku poskytla či ten, kdo uplatňuje exekuci. To je také jeden z největších problémů, se kterými se setkáváme.

Dobrá, ale i v případě, že všechny podmínky splňujeme, můžeme si položit otázku, zda je vůbec výhodné svůj dům zastavovat. Přitom v některých případech je to požadováno. Příkladem mohou být nejrůznější typy půjček, ale třeba i americký typ hypotéky.

počítání hodnoty nemovitosti

Pokud máme o takový produkt zájem, je dobré si předem spočítat, zda skutečně máme dostatek peněz, abychom svůj dluh mohli splatit. Snadno by se totiž mohlo stát, že přijdeme o střechu nad hlavou, a to rozhodně není ideální. Platí to zvláště v případě, že máme rodinu.

Také jej potřeba si uvědomit, zda hodnota zastavovaného domu dalece nepřesahuje půjčovanou sumu. To by totiž pro nás bylo skutečně nevýhodné, a rozhodně platí, že do takového obchodu bychom neměli chodit. Pokud bychom totiž svým závazkům nedostáli, přišli bychom o mnohem více, než jsme dostali. A to v žádném případě nechceme.

© 2024 Eosbn All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.