Hotel Lednice vás zve do kraje vinic i dalekých výhledů


Kdokoli se vypraví k zámku Lednice, zpravidla jako první touží prohlédnout si jeho interiér, zámeckou zahradu a skleník.

Lednice – to není jen zámek a park

V bezprostřední blízkosti lednického zámku se nachází tzv. francouzský park, je to v podstatě zahrada, která napodobuje styl, s nímž se můžete setkat např. ve Versailles. Zámecká zahrada plynule navazuje na anglický krajinný park s obrovskou rozlohou cca tři sta čtverečních kilometrů, a v něm Lichtenštejnové realizovali svůj tvůrčí záměr mít v blízkosti svého sídla většinu krajinných prvků, v té době oblíbených – soustavu rybníků, úzké říční meandry, lesní porost (uměle vysázený), travnaté rozlehlé plochy, několik stovek druhů dřevin včetně exotických, a samozřejmě drobné umělé stavby, tzv. salety, které vyjadřují kladný vztah k antickému a gotickému umění a architektuře.

zámek Lednice

Máte-li v úmyslu tento zajímavý kout jižní Moravy navštívit a rezervovat si ubytování Lednice hotel, neměli byste přehlížet i jiné přírodní krásy. Zámek Lednice se nachází na Břeclavsku, to je oblast proslulá vinařskou tradicí, pěstování vinné révy se tu věnují lidé již po staletí, neboť vinohradům se tu daří vzhledem k velmi dlouhému slunečnímu svitu a teplému podnebí. Většina vinohradů využívá teplé prosluněné svahy Pavlovských vrchů, jejichž základním stavebním prvkem je vápenec. Pavlovské vrchy jsou známé jako Pálava a objevují se v turistických průvodcích jako jedno z lákadel tohoto regionu, a to zcela právem.

zámecké schodiště

Pálava – krásné výhledy a teplomilná květena. Pálava je chráněnou krajinnou oblastí s výskytem typické stepní a lesostepní vegetace a zástupců živočišné říše. Ačkoli jde o relativně nevysoké pohoří, vystupuje nad krajinu velmi výrazně a poskytuje výjimečné výhledy do blízkého i vzdáleného okolí. Za dobré viditelnosti odtud dohlédnete až do vzdálenosti sta kilometrů.

© 2024 Eosbn All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.